Hiša v Ljubljani / Casa a Lubiana – Sodobna slovenska in italijanska poezija / Poesia contemporanea slovena e italiana

Dvojezična pesniška zbirka Hiša v Ljubljani / Casa a Lubiana je plod pesniško prevajalskih delavnic slovenske in italijanske poezije Hiša v Ljubljani / Casa a Lubiana in Hiša v Ljubljani II / Casa a Lubiana II, ki sta v organizaciji bloga La casa di carta – Papirnata hiša in Društva Poiesis potekali maja 2016 in oktobra 2017 v Ljubljani.

Na delavnicah so sodelovali pesnice in pesniki Cvetka Bevc, Krištof Dovjak, Luisa Gastaldo, Alenka Jovanovski, Marina Moretti, Marella Nappi, Michele Obit, Sandro Pecchiari, Andraž Polič, Tone Škrjanec, Kaja Teržan in Francesco Tomada ter prevajalki Kristina Jurkovič in Veronika Simoniti.

Dvojezična pesniška zbirka Hiša v Ljubljani / Casa a Lubiana tako prinaša originale in prevode pesmi vseh udeleženk in udeležencev obeh delavnic, bralki in bralcu pa ponuja vpogled tako v delo na delavnicah kot tudi v sodobno pesniško snovanje tostran in onstran slovensko-italijanske meje.

Pisec uvodnega besedila je Peter Semolič, italijanske prevode je jezikovno pregledal Sergio Sozi, fotografija na naslovnici in oblikovanje naslovnice je delo Katje Kuštrin.

Knjiga je dostopna na naslednjih povezavah:

Brezplačni PDF.

Mehka vezava.

La raccolta bilingue Hiša v Ljubljani / Casa a Lubiana è frutto dei laboratori di traduzione poetica  italo-slovena Hiša v Ljubljani / Casa a Lubiana e Hiša v Ljubljani II / Casa a Lubiana II che, organizzati dal blog La casa di carta – Papirnata hiša e dall’Associazione Poiesis, si sono svolti a maggio del 2016 e a ottobre del 2017 a Lubiana.

Hanno collaborato ai due laboratori i poeti e le poetesse: Cvetka Bevc, Krištof Dovjak, Luisa Gastaldo, Alenka Jovanovski, Marina Moretti, Marella Nappi, Michele Obit, Sandro Pecchiari, Andraž Polič, Tone Škrjanec, Kaja Teržan e Francesco Tomada, insieme alle traduttrici Kristina Jurkovič e Veronika Simoniti.

Pertanto la raccolta bilingue di poesie Hiša v Ljubljani / Casa a Lubiana contiene originali e traduzioni di poesie di tutti i partecipanti ai due laboratori, consentendo alle lettrici e ai lettori di dare uno sguardo sul lavoro di entrambi i laboratori, nonché sulla poesia contemporanea di ambedue le parti del confine italo-sloveno.

La prefazione è stata scritta da Peter Semolič, la revisione dei testi in italiano è stata eseguita da Sergio Sozi, la foto e il design di copertina sono di Katja Kuštrin.

L’accesso al libro è disponibile tramite i seguenti link:

File formato PDF gratuito.

Edizione tascabile.

Peter Semolič