Zasebnost

Politika varstva osebnih podatkov

Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih spletna stran poiesis.si od vas zbira ob vpisu ali sodelovanju na strani.

Kot lastniki in upravljavci   spletne strani poiesis.si , se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših strank, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s strankami.

.Zbrane podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-1, ZVOP-2 (usklajeno z zadnjim drugim branjem april 2018, bo prilagojeno s sprejetjem ZVOP-2) in GDPR.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

Ime: Kulturno umetniško društvo Poiesis

Sedež: Trebinjska 8, 1000 Ljubljana

Davčna številka: 86358979

Matična številka: 4093798000

IBAN: SI56 6100 0001 5690 097, Delavska hranilnica

Kontakt: poiesis.kud@gmail.com

Osebni podatki in namen njihove obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene sodelovanja in aktivnostih na naši spletni strani. naslednje kontaktne podatke:

  • Ime in priimek  avtorja
  • naslov elektronske pošte,

 

Obdelava osebnih podatkov
Osebne podatke, ki so nam posredovani, obdelujemo izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Podatke varujemo z ustreznimi pravnimi in tehničnimi ukrepi, ter jih ne posredujemo tretjim osebam, ne posredujemo v druge države, niti ne bogatimo podatkov s podatki iz drugih virov.

Čas hrambe osebnih podatkov
Čas hrambe osebnih podatkov je različen glede na zakonske zahteve in namene. Računovodski podatki za namene davčne kontrole se hranijo 10 let. Podatki o vpisu se hranijo do prenehanja vpisa, podatki namenjeni pošiljanju novic se hranijo do odjave. Ob morebitnih zakonskih spremembah velja zadevna zakonska uredba.

Statistika

Google Analytics
Na spletni strani uporabljamo servis Google Analytics za vodenje statistike obiska.

Vaše pravice
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do:

  • vpogleda,
  • popravka,
  • izbrisa,
  • prenosljivosti,
  • omejitve obdelave osebnih podatkov,

Pri uveljavljanju pravic ali za vse dodatne informacije nam pišite na elektronski naslov: info@poiesis.si

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si.

 

 

Peter Semolič