Borut Petrovič Vernikov: Poslednja smrt

Spomin, skrit za zaveso molka,
prekrit s senco ujete svetlobe …
V zoglenela vrata vklesana podoba otroka,
molči v objemu trohnobe …

Na pogorišču ognjišča črnina smrti,
v prahu praznina ugasle zarje,
na nebu nevidna belina raztrgane niti
pada v ubito morje …

Tišina, tišina reže obzorje …
Na zadnji stopnici spomina
umira starec brez volje …
V poslednji besedi umre bolečina.

Tišina, tišina reže obzorje,
prazna belina ugasne.
Smrt izgine v vesolje,
le kamen ob kamen še prasne …

Borut Petrovič Vernikov

Borut Petrovič Vernikov, rojen leta 1955 na Ptuju, je pesnik, literarni kritik, finančnik. Nekaj časa je deloval v statusu samostojnega kulturnega delavca, potem pa se je zaposlil kot direktor knjigotrštva. Danes se ukvarja s finančnim svetovanjem. Objavljal je v Dialogih, Sodobnosti, Naših razgledih in drugje. Piše tudi literarne ocene, kar nekaj jih je objavil v Književnih listih, največjih je objavil na Radiu Slovenija v oddaji »S knjižnega trga.«Veliko njegovih pesmi je bilo predvajanih v oddaji Literarni nokturno. Po prvi zbirki, ki je izšla v samozaložbi, je pri Centru za slovensko književnost,v zbirki Aleph, izdal pesniško knjigo »Pesem nekomu, ki ima neskončno ime.« Trenutno največ objavlja v reviji Locutio, na fb, ter na MMC RTV SLO , kjer ob ostalih prispevkih in poeziji, v rubriki »Z zaprašenih knjižnih polic«, objavlja literarne ocene pesniških zbirk, ki so izšle pred več kot desetletjem, ter tako vabi bralce h knjižnični izposoji pozabljenih knjig. Nekatere njegove pesmi so bile prevedene v tuje jezike. Deset njegovih pesmi bo pravkar izšlo v skupni zbirki »Kako smo se zaboravili u pesmi«. Zbirka bo izšla v Beogradu, v njej pa so zastopani povabljeni pesniki iz vseh republik nekdanje Jugoslavije. Trenutno pripravlja novo pesniško zbirko. Živi v Ljubljani.
Borut Petrovič Vernikov