Marc Delouze: Ars poetica

Pesnik sem zaradi nujnosti stvari
Zaradi nujnosti besed se z rokami oprimemo stvari
Zaradi vezi, ki me vežejo s stvarmi
Za vsako stvar po ena vez
Za vsako besedo po ena roka
Moja dlan je prevzela nešteto vidikov in njihove skrivnosti
se vpisujejo v kipe kakor zagonetni Buda
Od teoretičnega do teoretičnega noht stežka
vleče črto časa, ki mineva
 
in razpoke v besedah me ogrožajo
kakor krhkost tlečega papirja

Prevod Vera Pejovič in Peter Semolič

Marc Delouze