Marc Delouze: Razprte meje / Frontières dépliées

 

Dvojezična pesnika zbirka Razprte meje / Frontières dépliées prinaša prvo večjo predstavitev enega najvidnejših sodobnih francoskih pesnikov in performerjev Marca Delouza v Sloveniji. V uvodu h knjigi je pesnik, pisatelj, esejist in umetnostni kritik Bernard Noël zapisal: »Zdi se mi, da si, bolj kot kdorkoli, trpel, »v enakih solzah« ob odkrivanju podobnosti med vsemi represijami in vsemi zbirnimi taborišči, kakorkoli so se imenovala in kjerkoli so se nahajala. To izražaš v aforizmih, ki trpinčijo jezik, v opombah, ki zarežejo v vertikali, skratka z iznajdbo odpora, ki ne okleva prizadeti sedanjosti, da bi jo rešil vsaj pred iluzijami.«
 
Pesmi sta prevedla Vera Pejovič in Peter Semolič, avtor predgovora je Bernard Noël, prevedel ga je Luka Kürner, vezenje na naslovnici in naslovnica je delo Katje Kuštrin. Knjigo je uredil Peter Semolič.
 
Knjiga je dostopna na naslednjih povezavah: 

Brezplačni PDF

Mehka vezava.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le recueil de poésie bilingue Razprte meje / Frontières dépliées présente pour la première fois et de façon substantielle en Slovénie l’un des plus éminents poètes et performeurs contemporains français, Marc Delouze. Dans son introduction au livre, Bernard Noël, poète, écrivain, essayiste et critique d’art, écrit : “Il me semble que, plus que tout autre, tu as souffert de découvrir la ressemblance, « à larmes égales », entre toutes les répressions et tous les camps de concentration, quelles que soient leur étiquette et leur région. Tu exprimes cela par des aphorismes qui font boiter la langue, par des notes qui font mal à la verticale, bref par l’invention d’une résistance qui n’a pas peur de désespérer le présent, pour le sauver au moins des illusions.”

La traduction slovène des poèmes est de Vera Pejovič et de Peter Semolič, l’introduction de Bernard Noël, traduite par Luka Kürner, la broderie et la maquette de couverture de Katja Kuštrin. Le livre est édité par Peter Semolič.
 
Pour accéder au livre, veuillez cliquez sur les liens suivants : 

Le PDF est gratuit

Couverture souple.

Marc Delouze