Teža otoka / La isla en peso – Sodobna kubanska poezija / Poesía cubana contemporánea

Dvojezična pesniška zbirka Teža otoka / La isla en peso – Sodobna kubanska poezija / Poesía cubana contemporánea prinaša poezijo osmih sodobnih kubanskih pesnic in pesnikov in je prva nekoliko obširnejša predstavitev kubanske poezije v Sloveniji. Prevodi so nastali v okviru pesniško prevajalske delavnice, ki je potekala ob gostovanju slovenskih književnic in književnikov v Havani oktobra 2016 v organizaciji Centra za slovensko književnost in ob partnerskem sodelovanju Združenja kubanskih pisateljev in umetnikov (Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC) ter s podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Pesmi so prevedli Brane Mozetič, ki je tudi avtor uvoda, Jana Putrle Srdić, Mateja Rozman in Peter Semolič, uvod in bibliografije kubanskih pesnic in pesnikov je prevedla Barbara Pregelj, fotografija na naslovnici in oblikovanje naslovnice je delo Katje Kuštrin.

Knjiga je dostopna na naslednjih povezavah:

Brezplačni PDF.

Mehka vezava.

El poemario bilingue Teža otoka / La isla en peso – Sodobna kubanska poezija / Poesía cubana contemporánea incluye la poesía de ocho poetas cubanos contemporáneos y es la primera presentación más extensa de la poesía cubana en Eslovenia. Las traducciones se hicieron dentro del marco de un taller poético y de traducción, llevado a cabo en ocasión de visita de escritores eslovenos a La Habana en octubre de 2016 en organización del Centro de Literatura Eslovena y en colaboración con la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC y financiado por la Agencia Pública del Libro de la República de Eslovenia.

Los poemas fueron traducidos por Brane Mozetič quien también prologó el libro, Jana Putrle Srdić, Mateja Rozman y Peter Semolič. El prólogo y las bibliografías de poetas cubanos fueron traducidos por Barbara Pregelj, la foto de portada y el diseño de la misma es obra de Katja Kuštrin.

El libro es asequible en las siguientes conexiones:

PDF gratuito.

Tapa blanda.

Peter Semolič