Rade Tomić: Ljubica Donava / Dunav ljubavnik

Dvojezična pesniška zbirka Ljubica Donava / Dunav ljubavnik prinaša prvi izbor iz poezije klasika modernega srbskega pesništva Radeta Tomića v slovenščini. »Tomićev pesniški opus, ki ga zaznamujejo impresivnost, ekspresivnost, refleksivnost, animizem, spevnost na eni in odsekana, robata ritmičnost na drugi strani, angažirana družbena kritičnost, samokritičnost, avtoironičnost, tudi avtoironično samopoveličevanje, je pravzaprav predihavanje človekovega koprnenja po nedolžnem, čistem, ki se v stiku z resničnostjo razblinja. Ta trk, vsaj že od Vergila naprej zavezuje pesnike k iskanju izhoda, pomiritve. Tomić je pristni prenašalec starodavnih izročil in je moderni elegik, ki samokritično priznava svojo telesno-duhovno in tudi jezikovno-pesniško-izrazno omejenost. Kot Dositej sname s sebe mašni plašč in gre »naprej, drugam« v personalno molitev in v neotipljivo korespondenco z bralcem, ki se je pripravljen odpreti Swedenborgovemu ali Kristusovemu ali nemara že vinčanskemu principu: »Kakor na nebu, tako na zemlji.« (Krištof Dovjak).

Pesmi je izbral in prevedel Krištof Dovjak, ki je tudi avtor uvodnega besedila. Uvodno besedilo je prevedla Dragana Bojanić Tijardović, vezenina na naslovnici in naslovnica je delo Katje Kuštrin.

Knjiga je dostopna na naslednjih povezavah:

Brezplačni PDF.

Mehka vezava.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvojezična pesnička zbirka Ljubica Donava / Dunav ljubavnik donosi prvi izbor pesama klasika moderne srpske poezije Radeta Tomića na slovenačkom jeziku. »Tomićev pesnički opus kojeg obeležavaju impresivnost, ekspresivnost, refleksivnost, animizam, pevljivost s jedne strane, i odsečna, gruba ritmičnost sa druge, angažovana društvena kritičnost, samokritičnost, autoironičnost i autoironično uzdizanje sebe zapravo je iživljavanje čovekove čežnje za nevinošću, čistom, koja u kontaktu sa stvarnošću nestaje. Taj sudar, još od samog Vergilija pa nadalje obavezuje pesnike na pronalaženje izlaza, pomirenja. Tomić je iskreni prenosilac drevnih predanja i moderni elegičar koji samokritično priznaje svoju telesno-duhovnu i jezičko-pesničko-izraznu ograničenost. On, kao i Dositej sa sebe skida mantiju i dalje »pođe u svet«, u personalnu molitvu i u neopipljivu korespondenciju sa čitaocem koji je spreman da se otvori Svedenborgovom ili Hristovom ili možda čak vinčanskom principu: »Kako na nebu tako i na zemlji.« (Krištof Dovjak).

Pesme je odabrao i preveo Krištof Dovjak, koji je i autor uvodnog teksta. Uvodni tekst prevela je Dragana Bojanić Tijardović, vez na koricama i izrada naslovne stranice rad je Katje Kuštrin. 

Knjiga je dostupna na sledećim linkovima:

Besplatni PDF.

Knjiga u mekom povezu.

Rade Tomić
Latest posts by Rade Tomić (see all)