Mladen Blažević: Poslednji tasmanski tiger / Posljednji tasmanijski tigar

Dvojezična pesniška zbirka Poslednji tasmanski tiger / Posljednji tasmanijski tigar prinaša petindvajset pesmi sodobnega hrvaškega pesnika in pisatelja Mladena Blaževića in je prva knjižna objava njegove poezije tako v slovenščini kot v hrvaščini. Za Blaževićeve pesmi pisec spremne besede Sanjin Sorel ugotavlja, da v hrvaško pesništvo prinašajo določeno razliko, in nadaljuje, »da je pričujoče pesništvo v prvi vrsti logocentrično, saj ne postavlja pod vprašaj odnosa med svetom in doživljanjem lirskega subjekta. Temelj logocentričnega mišljenja je realističen, zato tudi Blažević vztraja na logosu kot dominantnem razumevanju sveta, a ker pesništvo presega realistično koncepcijo resničnosti, tudi Blažević logos širi in usmerja onkraj racionalnosti.« 

Pesmi so prevedli Peter Semolič, Borut Petrovič Vernikov in Katja Kuštrin, uvodno besedilo je napisal Sanjin Sorel, jezikovni pregled teksta je opravila Petra Koršič, risba na naslovnici in oblikovanje naslovnice je delo Katje Kuštrin.

Knjiga je dostopna na naslednjih povezavah:

Brezplačni PDF.

Mehka vezava. 

Dvojezična zbirka poezije Poslednji tasmanski tiger / Poslednji tasmanijski tigar donosi dvadeset i pet pjesama suvremenog hrvatskog pjesnika i pisca Mladena Blaževića i prva je objava njegove poezije u knjizi na slovenskom i hrvatskom jeziku. Za Blaževićeve pjesme pisac predgovora Sanjin Sorel primjećuje, da u hrvatsko pjesništvo unose određenu razliku i nastavlja, da je to pjesništvo „prije svega logocentričko. Ono ne dovodi u pitanje odnos između svijeta i doživljaja lirskoga subjekta. Baza logocentričkoga mišljenja je realistična, stoga i Blažević inzistira na logosu kao dominantnom razumijevanju svijeta, ali kako pjesništvo nadilazi realističku koncepciju stvarnosti tako i Blažević logos proširuje i usmjerava s one strane racionalnosti.“
 
Pjesme su preveli Peter Semolič, Borut Petrovič Vernikov i Katja Kuštrin, predgovor je napisao Sanjin Sorel, pregled prijevoda je uradila Petra Koršič, crtež na naslovnoj stranici i izrada naslovne stranice je rad Katje Kuštrin. 
 
Knjiga je dostupna na sljedećim linkovima:

Besplatni PDF.

Knjiga sa mekim koricama.

 

Mladen Blažević