Ivo Frbéžar: Anti/soneti II, xx*

Derem derem vranjeglave črne ptice

kljujejo v čarnem črnem črnilu črna

smrt če si črn še ni rečeno da si smrt

črna črna lepota in čarna lepota ko se

 

kri strdi postane črna nima zveze z

belimi spomladanskimi zvončki imajo

radi črno črnico prosojna črnina zveni

derem derem vranjeglave črne ptice

 

črno ni več črno zapisujemo beležimo

ko se kri strdi koncentrični krogi konec

je blizu tudi to imenujemo ljubezen

 

izogibam se besedi bog sedim sam in

zrem v jutro dokler hodim se premikam

krsta ni treba da je črna mejna črta

 

*iz nastajajoče, še neobjavljene zbirke

Ivo Frbéžar