Daniel Radočaj: Genetska predispozicija

Moje ime Daniel je nastalo iz hebrejske zloženke dan-i-El, v prevodu Bog je moj sodnik. Priimek Radočaj izhaja iz ogulinsko-modruške doline, iz rado-čajati ali v prevodu odpočivati se. Radočaj je pradedov osebni vzdevek, porogljivega značaja – len, ne mara delati. V Republiki Hrvaški obstajajo celo tri istoimenske vasi, izmed katerih je matična tista v Karlovaški županiji. Niti v eni izmed njih ni trgovine, obrtne delavnice ali podobnih pravnih organizacij, ki bi s čimerkoli spominjale na DELO. Ona pa še naprej pričakuje da bo ta Radočaj dvignil rit s kavča, se odtrgal od ponovitve včerajšnje serije in ji pomagal (v nedeljo!) pospraviti stanovanje. Da zato ni niti najmanjše možnosti, ve celo Bog. Kot je bilo povedano, On je moj sodnik!

11.11.2010

*podatki o priimku Radočaj so vzeti iz knjige »Stari rodovi Ogulinsko-modruške udoline« – Hrvoje Salopek, Matica hrvatska – Zagreb, 1999

 

Prevedel Peter Semolič

Daniel Radočaj
Latest posts by Daniel Radočaj (see all)