Najnovejše objave

Daniel Radočaj

Daniel Radočaj: Genetska predispozicija

Moje ime Daniel je nastalo iz hebrejske zloženke dan-i-El, v prevodu Bog je moj sodnik. Priimek Radočaj izhaja iz ogulinsko-modruške doline, iz rado-čajati ali v prevodu odpočivati se. Radočaj je pradedov osebni vzdevek, porogljivega značaja – len, ne mara delati. V Republiki Hrvaški obstajajo celo tri istoimenske vasi, izmed katerih je matična tista v Karlovaški županiji. Niti v eni izmed njih ni trgovine, obrtne delavnice ali podobnih pravnih organizacij, ki bi s čimerkoli [preberite več]

30. 9. 2015