Petra Bauman: Glas in Glad

Glas in glad prihajata iz iste smeri.
Glas lahko razpre vesolje
in okruši sonce.
In glas se lahko tudi spremeni
v tihoto potopljene ladje,
v tesnobno škrtanje ključa,
ki ne odpre več nobenih vrat.
 
Glad pa si v pesku nečasa in neprostora
zgradi svoj grad,
obleče ljudsko oblačilo,
vtakne premog v oči
in gre svojo pot,
polno ribje pesmi,
oddaljenega bobna,
belega skalovja,
prgišč navznot obrnjenega smeha,
glasov gozdov,
gorovja.

 

Petra Bauman
Latest posts by Petra Bauman (see all)