Marjanca Kočevar: Mana

ptiči zobljejo

zrnje z mene

odnašajo ga

v  druge pokrajine

kjer molk in nedotik

cvetita belo

 

tu je poljub

trpek Jarmov lesorez

počrnel v odmaknjenost

 

onkraj pa jutra

v grozdih

polnih mane

ki pada

pada

iz mesečevih  mlinov

na vse

nepoljubljene ustnice

tega sveta

Marjanca Kočevar

Marjanca Kočevar je slovenska pesnica, esejistka, prevajalka, urednica in mentorica. Rodila se je leta 1947 v Metliki, po končanem učiteljišču v Novem mestu in študiju germanistike na FF v Ljubljani je bila zaposlena kot učiteljica v Kočevju in Novem mestu. Objavila je pesniške zbirke »Ki mimo greš«, »Pompeji«, dvojezično pesniško zbirko »Kristalis«, ki ji je izšla v Banja Luki, bibliofilsko izdajo »Reka poetičnih podob« s še dvema pesnikoma (Gregorčič, Markelj) in slikarjem Jankom Oračem, zbirko priložnostnih pesmi »Mesečevi kažipoti« in zbirko »Mala sanjavka«, pred izidom pa je njena nova pesniška zbirka »Rdeči lan«. S svojo poezijo je zastopana v mnogih antologijah tako v Sloveniji kot izven nje. Bila je med ustanovitelji revije »Mentor« in dolgoletna članica uredniškega odbora, prav tako je bila članica uredništev mnogih drugih revij in časopisov, vodila je in še vodi po vsej Sloveniji literarne delavnice, prevaja iz nemščine, srbščine in hrvaščine, bila pa je tudi ustanoviteljica in voditeljica izjemno odmevnega projekta »Salon poezije Marjance Kočevar«. Za svoje delo je prejela več nagrad, med drugim tudi »Trdinovo nagrado«.
Marjanca Kočevar

Latest posts by Marjanca Kočevar (see all)