Krištof Dovjak: Opus quantum

Opus quantum je dvojezična pesniška zbirka pesnika, dramatika in dramaturga Krištofa Dovjaka. »Opus quantum je ciklus štirinajstih sonetov (in sklepne pesmi/lepljenke), v katerih se vodilne teme povzemajo in si odgovarjajo iz pesmi v pesem v skrbno izdelani formalni zgradbi. Napisan je bil leta 1996, po slovenski osamosvojitveni vojni (leta 1991) in pridušeno priklicuje različne dogodke in vzdušja tega zgodovinskega obdobja, kar daje vsej njegovi poetični pisavi poseben ton.« (Marella Nappi).

Pesmi je v francoščino prevedel Dalibor Tomić, predgovor je napisala Marella Nappi, prevedla ga je Veronika Simoniti, fotografija na naslovnici in naslovnica je delo Katje Kuštrin. Knjigo je uredil Peter Semolič.

Knjiga je dostopna na naslednjih povezavah:

Brezplačni PDF.

Mehka vezava.

Opus quantum est un recueil de poésies bilingue du poète, auteur dramatique et dramaturge Krištof Dovjak. « Opus quantum est un recueil de 14 sonnets (plus un poème de conclusion) où les thèmes phares sont repris et se répondent d’un poème à l’autre selon une construction formelle soignée. Écrit en 1996, après la guerre d’indépendance slovène (datant de 1991), il évoque en sourdine plusieurs événements et atmosphères de cette période historique qui marquent d’une tonalité particulière l’ensemble de l’écriture poétique. » (Marella Nappi).

La traduction française des poèmes est de Dalibor Tomić, l’introduction de Marella Nappi, traduite par Veronika Simoniti, la photographie de couverture ainsi que la couverture sont de Katja Kuštrin. Le livre est édité par Peter Semolič.

Pour accéder au livre, veuillez cliquez sur les liens suivants:

Le pdf est gratuit.

Couverture souple.

Krištof Dovjak

Krištof Dovjak se je rodil 1. marca 1967 na Švedskem. Živi v Ljubljani. Diplomiral je iz primerjalne književnosti in filozofije. Je član Društva slovenskih pisateljev in Združenja dramskih umetnikov Slovenije. Več let je bil gledališki kritik, potem hišni dramaturg v SLG Celje. Od leta 2002 je svobodni književnik in dramaturg. Kot dramaturg je sodeloval z večino slovenskih gledališč. Pri Cankarjevi založbi je izdal pesniški zbirki Veter v Odiseju (1999) in Prometej na plakatu (2007). Pri založbi Alica sta leta 2009 izšli knjigi Igre iz mesta in Igre z dvora, z izborom šestih dramskih besedil. Pri založbi Seguro so leta 2015 izšle tri njegove drame v elektronski obliki: (Hčere, pogreb, poroka; Dedal; Herakle, ludost …). Lani je pri Kulturno-umetniškem društvu Poiesis v dvojezični slovensko-italijanski e-knjigi Hiša v Ljubljani / Casa a Lubiana (Sodobna slovenska in italijanska poezija / Poesia contemporanea slovena e italiana) izšel cikel njegovih pesmi Na premici prevajanja (prevod Marella Nappi in Veronika Simoniti).

Skladatelj Gregor Pirš je uglasbil tri sonete iz cikla Opus quantum. Glasbeno-pesniški projekt z istim naslovom je leta 2007 izšel pri Društvu slovenskih skladateljev na zgoščenki Stičišča zvočnih svetov in je bil predvajan na številnih evropskih radijskih postajah.

Foto (c) N. D.
Krištof Dovjak

Latest posts by Krištof Dovjak (see all)