Jaka Železnikar: Jörg Piringer: Soundpoem Four

Jorg Piringer: Soundpoem Four - intro screen

Delo Soundpoem Four (Zvočnapesem štiri) je na Dunaju živeči avtor Jörg Piringer ustvaril leta 2006. Gre za eno pesmi iz cikla Soundpoems, ki je nastajal med leti 2002 in 2008.

Tako kot ostale pesmi iz cikla je Soundpoem Four interaktivna spletna zvočno-vizualna pesem. Za aktiviranje pesmi je potrebna akcija bralca – klik na izbrano črko v zgornjem delu ekrana, ki aktivira zvočno sekvenco povezano z glasom črke ter animacijo premikanja instance črke preko ekrana pesmi.

Tehnično je pesem izvedena v tehnologiji Flash, tako koncept kot programska izvedba sta delo avtorja.

Bralcu, ki je seznanjen s tradicijo konkretne, vizualne in zvočne poezije ne bo težko opaziti neposrednih referenc na ta poetična gibanja, ki tvorijo eno najpomembnejših tradicij iz katerih izhaja e-poezija.

Jaka Železnikar