Jaka Železnikar: Interaktivalij, drobci / Interaktivalij, Fragments

Izbrani drobci generativnih vizualnih pesmi iz spletne e-pesniške zbirke Interaktivalij, https://interaktivalij.si

E-knjiga Interaktivalij, drobci vsebuje po pet posnetkov delov iteracij vsake od osmih e-pesmi, ki tvorijo delo Interaktivalij. Pesmi v spletni zbirki Interaktivalij so vizualne, tvorjene iz tipografskih znakov s pomočjo generativnega algoritma. Algoritem ob vsakem ogledu pesem, ki ohranja osnovno strukturo in nekaj semantičnih elementov, nekoliko vizualno spremeni. Vizualni drobci, ne posnetki celotnih pesmi, spletnega pesniškega procesa so zbrani v e-knjigi Interaktivalij, drobci, formata PDF. Gre za različne variacije vizualnih struktur stkanih iz tipografije, s tematiko temnih plati spletnega sveta (virusi, zasebnost, nadzor), podanih posredno, preko poetičnega izraza.

Knjiga je dostopna na naslednji povezavi:

Brezplačni PDF.

Knjiga je dostopna tudi v angleškem jeziku – »Interaktivalij, Fragments«.

Brezplačni PDF.

 

Selected fragments of generative visual poems from the »Interaktivalij, Fragments«, on-line e-poetry collection – https://interaktivalij.si.

E-book Interaktivalij, Fragments contains five partial iterations of all eight e-poems from the Interactivalij. Poems in the on-line e-poetry collection Interaktivalij are visual, composed from typography characters by generative algorithm. At each view of the poem algorithm creates a visual variation while retaining basic structure and several semantic elements of the poem. Visual fragments, not the whole poems, of the poetic on-line process are collected in the e-book Interaktivalij, Fragments (PDF format). Topics of the variable visual structures made from typography are dark sides of the on-line world (viruses, privacy, surveillance). Topics are approached in indirect manner, by means of the poetic expression.

The book is available at the following link:

Free PDF.

The book is also available in Slovene – “Interaktivalij, drobci”.

Free PDF.

 

 

 
Jaka Železnikar