Jaka Železnikar: Christopher Strachey: “LoveLetters”, 1952

Piše se davno leto 1952 in Christopher Strachey, zaposlen z razvojem takrat najbolj napredne računalniške tehnologije, najde čas, da napiše prvi literarni program v zgodovini. Program se imenuje “Loveletters”, njegov rezultat pa so generativna, spreminjajoča se krajša ljubezenska pisma.

Sicer na drugačni strojni računalniški opremi in prepisan v sodobnejši programski jezik vam lahko Loveletters še danes na ekran izpiše ljubezensko pismo, recimo v reimplementaciji Matta Sephtona: Loveletters. Svojevrsten poklon delu in z njim inspirirano delo ponuja David Link. Eno reimplementacij ponuja tudi Nick Montfort, dela reinterpretira J. R. Carpenter. Kot zagotovo še drugi, tukaj nenavedeni avtorji in avtorice.

Noah Wardrip-Fruin o delu napiše zanimiv teoretski članek: Christopher Strachey: The first digital artist?

Korenine e-poezije segajo dlje, kot bi morda pomislili ob današnjem zgolj na trenutni hip in trend usmerjen internet, kjer kot stalnica obstajajo le logotipi nekaterih največjih spletnih korporacij.

Jaka Železnikar

Jaka Železnikar, avtor e-poezije (križanje in sovplivanje besed in spletnega programiranja). Po šoli natisnjene poezije (mentor: Lojze Kovačič), s knjigo l. 1994, z naslovom "54.000 besed" med letoma 1996/7 samostojno prestopi v digitalni svet spletne umetnosti/e-poezije.

Foto: (c) Sunčan Patrick Stone.
Jaka Železnikar