Brane Senegačnik: Hermenevtika metuljev

Jata metuljev na gorski resi,

odtrgan košček Apolonovega hitona

ali navidezna potratnost biocenoze,

ki ji je (za enkrat) težko določiti funkcijo,

globoko branje resničnosti

ali nezavedni vnos,

razodetje v barvah in oblikah

ali primordialnost ideologije,

vse je zadeva hermenevtike,

kakor so sploh vsa obzorja,

razen tistega,

ki ga komaj zaznavno

zarišejo krila splašenih metuljev

in ki ga vsakdo zares vidi samo enkrat.

Brane Senegačnik

Brane Senegačnik se rodil 6.10.1966 v Ljubljani. Doktoriral je iz klasične filologije na filozofski fakulteti, kjer je tudi zaposlen. Glavno področje njegovega znanstvenega raziskovanja je grška tragedija. Ukvarja se tudi z recepcijo antične poezije v sodobnem času in ontologijo poezije. Doslej je izdal šest pesniških zbirk (Srčni grb, Na temnem pragu upa, Ptica iz črnih zvezd, Dvojni čas, Arie antiche, Tišine) in objavil tri knjige esejev o duhovnih problemih sodobne slovenske kulture (V iskanju izgubljene mere, Ljubljana 1999) in o poglavitnih literarnoteoretičnih in poetoloških vprašanjih (Paralipomena poetica, Ljubljana 2004, Smrt lirike?, Ljubljana 2015). Njegova besedila so uglasbili nekateri najvidnejši predstavniki različnih generacij slovenskih skladateljev (Lojze Lebič, Igor Štuhec, Damijan Močnik). Izdal je tudi več knjig prevodov iz grške, rimske in renesančne književnosti, opremljenih s komentarji in spremnimi študijami (Ajshil, Sofokles, Evripides, Epiktet, Pindar, Giovanni Pico della Mirandola ). Za prevod Senekovega Ojdipa je leta 2012 prejel Sovretovo nagrado. Dejaven je tudi kot publicist. Bil je zadnji glavni urednik Nove revije.

Foto (c) MURR
Brane Senegačnik

Latest posts by Brane Senegačnik (see all)