Brane Senegačnik: Hermenevtika metuljev

Jata metuljev na gorski resi,
odtrgan košček Apolonovega hitona
ali navidezna potratnost biocenoze,
ki ji je (za enkrat) težko določiti funkcijo,
globoko branje resničnosti
ali nezavedni vnos,
razodetje v barvah in oblikah
ali primordialnost ideologije,
vse je zadeva hermenevtike,
kakor so sploh vsa obzorja,
razen tistega,
ki ga komaj zaznavno
zarišejo krila splašenih metuljev
in ki ga vsakdo zares vidi samo enkrat.

Brane Senegačnik
Latest posts by Brane Senegačnik (see all)