Petra Koršič: V lasti, v pasti: po drugi plati tradicije

Moj praoče je ustvaril nebo in zemljo
v sedmih dneh – kaj si ustvarila ti?
 
Skoraj vsako nedeljo se s pramamo
prerekava, kaj je umetnost.
 
Umetnost je lepota, pusti resnico,
kdo te bo sicer poslušal, bral?
 
Ta boj je stalnica: nas živí in ohranja
pri moči, da jo vsak zase zasleduje in
sledi svoji resnici.
 
Potem na ogromni okrogli mizi
razprostremo vse resnice.
 
In krog se zavrti kot na kolesu sreče.
Stoli zaškripajo, zaneti se večni ogenj
 
in potem kot po orkanu primemo
med okrvavljene dlani najljubšo
 
najneznatnejšo stvar in jo gladimo,
nežno, dokler ne postane kamen.
 
Gladek in zelo trd – oo – živ.
 
Mi, ki nikoli ne bomo
boljši od svojih očetov in mater.
 

Petra Koršič