Miriam Drev: Ježica

Z železne pečke, ki jo kostanjar

postavi pri mostu,

zadiši.

Kostanj: jeseni vsakič znova

premlevam protislovje,

kako da v krotkih mestnih drevoredih

rase divji;

 

ta nedoslednost me zamoti

pri obnavljanju sprehoda z moškim

sivkaste polti

in brade kot ježica,

ker mu ni več do britja.

 

Upočasnjen se skloni k plodu,

na pol zaritem v pesek,

da zaškripa zrak okoli njega.

 

Drugače dnevu samemu

ne manjka nič.

Bister je, svež,

sprehajalci zasedajo mize zunaj.

 

Dni in vprašanj,

zdaj za konfrontacijo

zdaj za pomiritev

je na zalogi neskončno,

v nasprotju z zglajenim kostanjem,

ki ga iz dlani

prekotali v svoj žep.

Miriam Drev

Modus vivendi Miriam Drev, rojene v Ljubljani, pesnice, pisateljice ter književne prevajalke iz angleščine in nemščine kot tudi kritičarke in publicistke, so knjige. Njen prevodni opus šteje več kot osemdeset izdaj; številni avtorji so v slovenskem jeziku izšli prvič na njeno pobudo; niz esejev slovenskih piscev je prevedla tudi v angleščino. Sedem let je preživela na Dunaju, kjer sta nastali otroška knjižica »Šviga gre lužat« (1995) in okvirno njena prva pesniška zbirka »Časovni kvadrat« (2002). Sledile so zbirke poezije »Rojstva« (2007), »Vodna črta« (2008) in »Sredi kuhinje bi rasla češnja« (2012). Objavila je dva romana: »V pozlačenem mestu« (2012) in »Nemir« (2014). Je tudi avtorica številnih spremnih besed, literarnih večerov, literarnih portretov in književnih kritik. Njene pesmi so prevedene v angleščino v »Voices of Slovene Poetry 3«, uvrščene v več antologij in v tujini objavljene revijalno.

Foto (c) Jasminka Bulj
Miriam Drev

Latest posts by Miriam Drev (see all)