Milan Mijatović: Nastanek in razvoj slam scene v Srbiji

Slam poezija je nastala v osemdesetih letih minulega stoletja v ZDA, v Čikagu, v jazz klubu. Osnovna ideja začetnikov gibanja je slonela na tem, da pesniški dogodki ne bi bili namenjeni le akademski eliti, ampak tudi navadnim ljudem, ki bi poezijo doživeli skozi zanimiv performans pesnikov na odru in skozi verze, ki bi se navdihovali z vsakdanjostjo. Takšna poezija navadno ni pisana v rimah in vsebuje elemente pripovedništva in govorništva z določeno mero humorja in ironije. Pesniki na odru so tako pesniški performerji, ki »pripovedujejo« svojo pesem publiki, pri čemer uporabljajo le svoj glas in telo. V svoj nastop vlagajo energijo in s pomočjo te energije prenašajo publiki svojo poetiko in svoj notranji »jaz«, ki se razgali pod reflektorji nočnega kluba. Gledališki režiser Grotowski je takšen nastop pred publiko poimenoval SREČANJE med publiko in performerjem na odru.

V države, ki so bile nekoč del Jugoslavije, je slam prinesel nemški pesnik Wehwalt Koslovsky1. Prva tri tekmovanja v slamu so potekala v Beogradu v letih 2002 in 2003 v Domu omladine Beograda in leta 2004 v Studentskom kulturnom centru Beograda. Še prej je Wehwalt zbral zainteresirane pesnike v Zagrebu in začel s slamom na Hrvaškem2, organiziral pa je tudi tekmovanja v slamu v Sarajevu.

Decembra leta 2002 je bilo tako organizirano prvo tekmovanje v slam poeziji v Beogradu, v Domu omladine. Voditelj je bil Wahwalt Koslovsky. Poleg petih slam pesnikov iz Srbije, so nastopili tudi gostje iz tujine, šest Zagrebčanov in dva Švicarja. Največ odobravanja so požele teme iz vsakdanjega življenja in bolj svobodno oblikovani nastopi. Največ pozornosti publike so dobili Zagrebčana Mario Kovač in Janko Mesič ter Ivan Tobić (Tobić Tobić idol mladih)3 iz Smedereva.

Po tem tekmovanju je bilo v Domu omladine Beograda izvedeno še eno tekmovanje leta 2003, leta 2004 pa je tekmovanje potekalo v Studentskom kulturnom centru Beograda, ki se je končalo z množičnim pretepom4. Po tem dogodku je prišlo do prekinitve in diskontinuitete v razvoju slama v Srbiji vse do leta 2010. Tudi v tem obdobju lahko najdemo individualne nastope slam poezije, vendar pa se na razvoju slam scene ni sistematično delalo.

Med leti 2010 in 2016 je Društvo književnika Vojvodine v okviru Mednarodnega novosadskega literarnega festivala organiziralo tekmovanja za najboljšega slam pesnika v Srbiji v lokalu Bistro v Novem Sadu. Ta tekmovanja so profilirala nove mlade slamerje in slamerke v Srbiji, od katerih bi rad izpostavil Slobodana Ocokoljića iz Čačka, Simonidu Banjeglav iz Beograda ter Marjana Todorovića Maksa in Gorana Živkovića Gorkog iz Niša. Še posebej je bilo pomembno tekmovanje leta 2016 in sicer tudi zaradi tega, ker je takrat prvič postala prvakinja Srbije v slam poeziji pesnica in sicer pesnica Poezina Simonida Banjeglav.

Pomemben prispevek h krepitvi slamerske scene v Srbiji je bilo Pesnikovanje (Pesničenje), mesečni dogodek, ki je potekal vsak mesec in ki se ga je prijelo popularno ime »trening aktivne poezije«. Pesnikovanje je organizirala umetniška skupina Škart, zares pa je zaživelo in postalo množično v času, ko je potekalo v kulturnem centru REX med letoma 2008 in 2013. Recitiranje, zborovsko petje, kantavtorska glasba, rimana poezija in poezija, pisana v prostem verzu, so bile oblike, ki smo jim bili priče na Pesnikovanju. V okviru Pesnikovanja je v REX-u leta 2010 dramatičarka Milena Bogovac organizirala tudi delavnico slam poezije, ki je pesnicam in pesnikom omogočila, da so s pomočjo različnih metod izpopolnili svoje pisanje in nastopanje. Ob tej priložnosti je nastal tudi dokumentarni film Slem, ki ga je režiral Danilo Bećković in v katerem je skozi zgodbo o delavnici in njenih udeležencih prevpraševal slam poezijo kot specifični pesniški izraz, kot vrsto družbeno angažiranega pesniškega performansa, prevpraševal pa je tudi fenomen popularnosti slam poezije.

Leta 2010 nastane v Novem Sadu zanimiva prireditev Poezija v hiši (Poezija u kući), ki se zgleduje pri Pesnikovanju v REX-u. Poezijo v hiši so v različnih obdobjih urejali Jelena Anđelovski, Ema Stefanovska, Maja Solar, Ozren Lazić in Žolt Polgar. Prireditev je ugasnila leta 2012.

Navdahnjen s sorodnimi pesniškimi prireditvami, kot so Pesnikovanje, Poezin in Poezija v hiši, je novosadski pesnik Nikola Oravec v sodelovanju z Bojanom Samsonom leta 2012 pričel s projektom Poetarijum, ki uspešno deluje še danes in se odvija enkrat mesečno po različnih novosadskih klubih in drugih krajih, primernih za nastope.

Pesniško gibanje in organizacija Poezin

Sredi leta 2009 smo pesniki, zbrani okoli gibanja Poezin, začeli z mesečnimi nastopi v kultnem klubu Akademija v Beogradu. Do leta 2018 smo zamenjali 25 nočnih klubov in izvedli prek 100 mesečnih pesniških dogodkov, ki se v skladu z duhom beograjskega nočnega življenja imenujejo Poezin Party. Gibanje Poezin je leta 2011 postalo združenje državljanov. Jedro organizacije Poezin predstavljata pesnika Siniša Stojanović in Milan Mijatović ter grafična oblikovalka Dragana Nikolić. Pripravljamo in razvijamo različne projekte in organiziramo slam festivale tekmovalne narave. Zmagovalce festivalov slam poezije vsako leto pošiljamo na tekmovanja v tujino, najpogosteje na Evropsko prvenstvo v slam poeziji, ki vsako leto poteka v drugi državi. Poleg tega pa smo ustvarili tudi uspešno in kreativno sodelovanje z ogroženimi skupinami, v prvi vrsti z gluhimi.

Veliko nam je do uravnoteženosti po spolu, zato podpiramo ukvarjanje s slamom in nastopanje pred publiko tudi pri ženski populaciji. Tako smo organizirali več slam performansov v različnih klubih v Beogradu, na katerih so nastopile izključno ženske, med njimi Katarina Kovačević, Simonida Banjeglav, Hanna Gadomski, Dragana Bečejski, Simonida Dević, Biljana Kosmogina, Branka Selaković in še mnoge druge talentirane pesnice.

Začeli smo tudi s posebnim spletnim projektom Slam Studio (www.slamstudio.org). Na tej spletni strani so objavljeni vsi naši uspešno realizirani projekti, gostovanja, delavnice slam poezije, pdf arhiv in video arhiv. Zainteresirana publika si lahko tu pogleda prek 200 video posnetkov nastopov slamerjev in slamerk, našla pa bo tudi strokovno literaturo (pdf arhiv) o slamu.

Delavnice slam poezije Poezina

Najprej smo preučili že utečene delavnice slam poezije in ugotovili, da so podobne pesniškim delavnicam, da torej začnejo pri pisanju poezije. Odločili smo se, da bomo na naših delavnicah krenili v nasprotni smeri. Na naših delavnicah začenjamo tako z vajami na gledališkem odru. S pomočjo takšnih vaj nastopajoči ali nastopajoča osvobodi svojo energijo, tekst pesmi pa je le sredstvo, ki ga uporablja tekom izvajanja vaj in se ga ne analizira.

Delavnice slam poezije so nastale v sodelovanju Poezina in antropološkega gledališča Modro gledališče (Plavo pozorište). Osnovane so na prilagojenih vajah, ki jih uporabljajo igralci in igralke. Vaje temeljijo na tehnikah, ki jih je razvil poljski gledališki režiser Jirzy Grotowski v okviru Revnega gledališča in katerih cilj je izpopolnjenje izvajalskih sposobnosti izvajalk in izvajalcev, kot tudi osvoboditev in usmeritev njihove energije. Delavnice slam poezije so v Modrem gledališču potekale v letih 2013, 2015 in 2016, vodili pa so jih režiser in igralci gledališča. Vaje, ki jih uporabljajo igralki in igralke, so bile prikrojene za potrebe izvajanja slam poezije. Tekom delavnic je nastalo dvajset zelo učinkovitih vaj, ki krepijo in osvobajajo ustvarjalnost izvajalk in izvajalcev slama. Samostojna delavnica Poezina je bila izvedena leta 2017 v kulturnem centru Magacin v Beogradu.

Pomembnejši projekti na področju slam poezije organizacije Poezin

Projekt Festival na temo diskriminacije je potekal v organizaciji Poezina leta 2012 v klubu Ilegala na Filozofski fakulteti v Beogradu. Festival se je odvil s finančno pomočjo Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije, v okviru projekta, podprtega s strani Švicarskega programa za kulturo za Zahodni Balkan.

Festival poezije Kultura u protestu je potekal leta 2013 v beograjskem klubu Panik Rum Žica in je bil del kampanje, s katero se je obrnilo pozornost na pomembnost kulturne in umetniške produkcije, ki nastaja v polju civilne družbe. Festival je organiziral Poezin s finančno pomočjo Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije.

Festival Poetski grad je bil realiziran v letih 2014, 2015 in 2016 po različnih klubih v Beogradu. Projekt je bil finančno podprt s strani Sekretariata za kulturo grada Beograd.

Projekt Ruka i glas, namenjen kulturnemu udejstvovanju invalidnih oseb, je potekal v letih 2014 in 2016. Cilj projekta je bil vključitev gluhih in naglušnih oseb v kulturne in družbene tokove. Mladi s poškodbami sluha so s pomočjo znakovnega jezika in v sodelovanju s slamerji in slamerkami prenašali publiki svoje izkušnje, probleme in poetiko. Projekt je bil finančno podprt s strani Ministarstva kulture Republike Srbije.

Projekt Poezin u Novom Pazaru se je odvil leta 2017 v Klubu Heroja v Novem Pazarju. Cilj projekta je bil vzpostaviti kvalitetno sodelovanje med beograjsko kulturno sceno in kulturno sceno v Novem Pazarju. Projekt je bil finančno podprt s strani Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbija.

Poezin je kot partner leta 2011 sodeloval pri organizaciji festivala Jugoslemija v Domu omladine Beograda. Glavni organizator tega festivala slam poezije je bilo združenje Alternativni kolektiv. Na festivalu so nastopili slam pesniki in pesnice iz regije, posebni gost pa je bila znana ameriška izvajalka slama Caroline Harvey. Projekt so finančno podprle različne tuje fundacije.

Vsi naši festivali slam poezije so bili tekmovalne narave. Zmagovalci festivalov so osvajali nagrade in dobili možnost, da sodelujejo na tujih tekmovanji v slamu, največkrat na Evropskem prvenstvu v slam poeziji. Srbski prvaki v slamu, ki smo jih poslali na tuja tekmovanja, so: Muhamed Eljšani, Nikola Oravec, Simonida Banjeglav, Bojan Samson in Goran Živković.

Naša ideja je, da se v prihodnosti v večji meri posvetimo izobraževanju na področju slam poezije v Srbiji in sicer s knjižnimi objavami del in strokovne literature o slamu, in da še okrepimo sodelovanje med pesniki in pesnicami slam poezije na področju bivše Jugoslavije.


[1] P. Dragosavac, Glas javnosti, 14. decembar 2002. Impresije posle prve večeri slem poezije u Beogradu.
[2] Biljana Kosmogina, tekst na sajtu Poezina. Otrgnuto zaboravu ili prve slem inicijative u Beogradu.
[3] P. Dragosavac, Glas javnosti, 14. decembar 2002. Impresije posle prve večeri slem poezije u Beogradu.
[4] Biljana Kosmogina, tekst na sajtu Poezina. Otrgnuto zaboravu ili prve slem inicijative u Beogradu.

Prevedel Peter Semolič

Milan Mijatović
Latest posts by Milan Mijatović (see all)