Jelena Osvaldić: Moj oče je zločinec

Nisem hčerka braniteljev. V našem domu ni spomenic, nikakršnega znamenja ni

O nas ne morete narediti nobenega zaključka, podati nobenega sklepa

Danes, malo pred poldnevom

Je moj oče storil večkratni zločin, brez olajševalnih okoliščin, da ga je storil iz

malomarnosti

Ubil je čebele, ki so zavzele leseno hišico, namenjeno pticam

Ubil jih je z maminim lakom za lase, zaprl jim je vrata življenja z velikim

kamnom

Umirale so v mukah, počasi

Pravi, da jih je ubil zaradi naše varnosti

Tiste, preživele, ki so v času pokola brezskrbno opraševale travniško cvetje

Ustvarjale življenje, med, ki ga bomo jedli

Zdaj brezglavo brenčijo nad krajem zločina

Kam bodo šle, kje bodo spale

Ne vem

Vem

Da smo zdaj varni v naši hišici

 

Prevedel Peter Semolič

Jelena Osvaldić

Jelena Osvaldić se je rodila 26. oktobra 1981 v Zagrebu. Študirala je na Pravni fakulteti v Zagrebu. Piše kratke zgodbe, ki jih je objavila na literarnih portalih Knjigomat, Prozaonline in Radio Gornji Grad ter na spletni strani Centra za kreativno pisanje Zagreb (CEKAPE) v sklopu desetih najboljših kratkih zgodb. Poezijo je objavila v literarni reviji Zarez, Gornjogradskom zborniku in Podravskom zborniku. Prejela je nagrado na Stiholoporterjevem pesniškem natečaju in je dobitnica nagrade Ivan vitez Trnski 2014 za najboljši neobjavljeni rokopis avtorjev do 35 let, ki jo dodeluje Podravsko-prigorska veja DHK. Leta 2015 ji je izšla pesniška zbirka »Zašto? Zato«.
Jelena Osvaldić

Latest posts by Jelena Osvaldić (see all)