Najnovejše objave

Članek , Miloš Biedrzycki

O Miloš Biedrzycki (2 Člankov)
Miloš Biedrzycki, roj. 1967 v Kopru, poljski pesnik z mnogimi zbirkami za sabo, od leta 1993 do zadnje iz leta 2013 (Porumb – to je romunska beseda, s katero – in drugimi - se je srečeval na delu v Romuniji. Od tam izvira tudi persona-pesnik Porumbescu. Tu prevedeni verzi so prav iz te knjige). V Sloveniji je prvi izbor njegovih pesmi izšel (poleg italijanskega prevoda in izvirnika) v trojezični zbirki »Sonce na asfaltu« (2003), drugi pa leta 2013 (Vrlina špargljev). Razen teh prevodov ima pesniško knjigo v ZDA (2010), posamezne pesmi pa so bile prevedene še v angleščino, španščino, katalonščino, italijanščino, nemščino, ruščino, arabščino, češčino, litovščino, slovenščino, srbščino in turščino. Foto (c) Karina Stempel

Pogovor z Milošem Biedrzyckim

Glavni mestni trg v Krakovu je zame eden najlepših trgov, kar sem jih videl. Spomnim se, kako smo sedeli v eni od tamkajšnjih restavracij in si rekel, da v sedemdesetih in osemdesetih letih minulega stoletja ni bil takšen, namesto restavracij sta na njem stali dve stražarnici … Kako se spominjaš tistega časa? Kako primerjaš tisti čas in današnji čas z ozirom na poezijo? Ali če vprašam bolj natančno, na kakšen način je bila poezija umeščena v poljsko družbo takrat in na [preberite več]

26. 6. 2016

Miloš Biedrzycki: Porumbescu po sledovih Herodota

Šipci bodo torej zmeraj hoteli pesmi o Šipcih. V to sem prepričan. Šopci bodo hoteli brati o Šopcih. Pesmi Etiopcev so, kot vemo, temnopolte in širokonose. Tračanov – pegaste in rdečelase. Ko bi krave in konji pisali pesmi, bi njihove pesmi imele vsaka štiri noge.   Šepci in Šapci so odkrili v sebi haploskupine. Nekaj kot zgrbančenja na kromosomih. Izhajajo iz starodavnih bojevitih ljudstev. Saj vendar ne iz nekakšnih kmetavzov. Punce, podobno kot lulčkov, verjetno nimajo [preberite več]

19. 2. 2016