Najnovejše objave

Članek , Andrijana Kos Lajtman

O Andrijana Kos Lajtman (1 Člankov)
Andrijana Kos Lajtman se je rodila leta 1978 v Čakavcu. Diplomirala je iz hrvaščine in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Zagrebu, kjer je tudi doktorirala na temo „Autobiografski diskurs u prozi hrvatske dječje književnosti“. Je docentka na Pedagoški fakulteti v Zagrebu, kjer je nosilka različih predmetov s področja starejše in novejše hrvaške književnosti in svetovne književnosti ter književnosti za otroke. Svoj znanstveni interes posveča v največji meri fenomenologiji literarnega postmodernizma, a tudi avtobiografskosti ter književnosti za otroke. Je avtorica znanstvenih študij „Autobiografski diskurs djetinjstva“ (Naklada Ljevak, 2011.) in „Poetika oblika“ (Naklada Ljevak, 2016.) ter dveh pesniških zbirk „Jutarnji laureat“ (Insula, 2008.) in „Lunule“ (Disput i DHK, 2012.), za slednjo je prejela nagrado „Dobriša Cesarić“.Sodelovala je pri peti knjigi zbranih del Ivane Brlić-Mažuranić „Ivana Brlić–Mažuranić — Bibliografija“ (Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, 2014.). Objavila je tudi trideset znanstvenih del v različnih hrvaških in mednarodnih znanstvenih revijah. Občasno objavlja literarne kritike in recenzije. Njene pesmi so prevedene v makedonščino, bolgarščino in slovenščino in uvrščene v več antologij. Je članica uredništva znanstvenih revij „Libri & liberi“, „Holon“ in „Istraživanja“ in je članica Hrvaškega društva pisateljev, Hrvaškega združenja raziskovalcev književnosti za otroke in Hrvaške matice.

Andrijana Kos Lajtman: Poetika izkopavanja, kartografija ranljivosti

Pesniški opus Darka Cvijetića je poseben pojav in to ne samo v okviru sodobne bosanske književnosti, temveč v celotnem južnoslovanskem in tudi srednjeevropskem literarnem kontekstu. Govorimo o pesništvu, ki s svojimi formalnimi gestami zanimivo in inovativno izkorišča celoten spekter modernih in postmodernih jezikovno-stilskih rekvizitov, medtem ko je na semantični substrukturni ravni globoko izpolnjeno s prevpraševanjem razčlovečene podobe človeka in sveta ob koncu 20. in v [preberite več]

26. 3. 2017