Najnovejše objave

Milan Vincetič

Milan Vincetič: Heloise

Potka ki drži skoz vrt zavija med drevesa s klopco na kateri par kramljaje se objema   on bolj tih kot plah ona stiskajoč kolena   ki jih zmehča ko pade mrak ko zavozla se potka po kateri neugnana dva ne najdeta do groba [preberite več]

Pogovor z Milanom Vincetičem

William Butler Yeats je nekoč primerjal svojo in irsko poezijo na sploh s hitrim tekom reke Shannon in angleško poezijo s počasi se valečimi vodami Temze. V kolikšni meri po tvojem mnenju kraj rojstva in odraščanja zaznamuje pesništvo nekega pesnika ali pesnice in na kakšen način Prekmurje s svojimi zemljepisnimi in kulturnimi posebnostmi zaznamuje tvojo poezijo? Brez dvoma genius loci zaznamuje vsakega človeka, umetniškega ustvarjalca pa še posebej. Samo poglej Marca Chagalla, če [preberite več]