Slave Gjorgjo Dimoski: Pesem. Intermezzo

Vsak dan
pokopavam samega sebe
in moje telo je kakor dihanje
Samemu sebi sem
lasten grob
Moje telo je kakor dihanje
Ptice letijo nad menoj
nad mojim grobom
ki je v meni kakor dihanje
Samega sebe vsak dan
pokopavam
kakor dihanje
sam vase
 
                                          December, 2014

Prevedla Lara Mihovilović 

Slave Gjorgjo Dimoski
Latest posts by Slave Gjorgjo Dimoski (see all)