Delavnice

Kulturno umetniško društvo Poiesis organizira različne oblike delavnic. Na področju poezije prireja pesniške delavnice in pesniško prevajalske delavnice.

Pesniške delavnice

Pesniške delavnice so namenjene vsem, ki jih zanimata poezija in pesniško ustvarjanje. Društvo Poiesis izhaja iz prepričanja, da je poezija resničnost sui generis. Pisati pesmi pomeni vstopiti v svet, ki ima lastno zgodovino in ki mu vladajo lastni zakoni. To, na kakšen način se damo temu svetu, je odvisno od vsake posameznice, vsakega posameznika. Zato ima vsak pesnik in vsaka pesnica svoj in nezamenljiv pesniški glas. Pesniški glas nikomur ni dan v naprej, vendar pa do njega lahko pridemo s pisanjem, branjem in razmislekom o lastnem pesniškem snovanju in pesniškem snovanju drugih.

Cilj teh delavnic je, da se vsak udeleženec in udeleženka v čim večji meri približata lastnemu pesniškemu izrazu.

Del pesniških delavnic je namenjen različnim ranljivim skupinam. Cilji tovrstnih delavnic so identični zgoraj opisanemu cilju, kateremu pa se pridružuje še cilj, da se udeleženke in udeleženci prek pesništva lažje in uspešneje vključujejo v družbo.

Pesniško prevajalske delavnice

Društvo Poiesis sicer izhaja iz prepričanja, da je poezija svet sui generis, vendar pa ne zanemarja niti psihološkega, družbenega in kulturnega konteksta, v katerem pesmi nastajajo. Društvo Poiesis zato deluje vključevalno in povezovalno, kar se kaže tudi skozi organizacijo pesniško prevajalskih delavnic.

Pesniško prevajalske delavnice omogočajo povabljenim pesnicam in pesnikom, ki pišejo v različnih jezikih in prihajajo vsaj iz deloma različnih kultur, da se srečajo in da skozi prevajanje lastnih tekstov in tekstov drugih avtoric in avtorjev premislijo tako svojo poetiko kot poetiko drugih ter s tem obogatijo svoj pesniški izraz. Prevajanje torej poteka dvosmerno in če je potrebno, sodelujejo na delavnici tudi prevajalke in prevajalci.

Rezultati teh delavnic so vedno predstavljeni javno in sicer v obliki pesniških večerov, z objavami na www.poiesis.si in neredko tudi v knjižni obliki.

Pri organizaciji pesniško prevajalskih delavnic Društvo Poiesis redno sodeluje z drugimi sorodnimi društvi in spletnimi portali, s čimer zagotavlja objave poezije slovenskih avtoric in avtorjev v tujini.

 

Peter Semolič